Första lådan riggad

Nu är första lådan driftsatt. Mycket spännande.

Svarta lådan