Äntligen lite värme!

Uppmärksam ekorre på besök
Det kommer rapporter om brist på sork och lämmel i Norra Sverige. Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet, till exempel rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur. Dålig tillgång på sork och lämlar missgynnar därför arter som lever på smågnagarna.
Här i Västerbränslan råder igen brist på smågnagare. Vi hör att det springer i väggarna och ute ser vi både skogsmöss och sork.
Förmodligen en sparvhök
Sparvhöken och skatan. Micke såg hur de bråkade eller lekte från fönstren men jag blev upptäckt när jag smög ut.
Här försvinner de in i vår skogen och ur kamerasiktet.
Lite senare på förmiddagen kom sparvhöken tillbaka, swishade förbi köksfönstret i full fart, landade nere på ledningarna.