Återvändare!

Fina koltrasthanen är fortfarande ensam
Första bofinken har kommit
Har också bara sett en enda.