På morgonen!

Honan sitter på holkens tak
och hanen på T-stolpen.
Lite senare på förmiddagen såg jag att hanen kom flygande, han landade på holkens tak med ett byte.
En fin sork hade han med sig.
Men han verkar inte vilja äta av den själv.
Istället ropar han på honan.
Medan han väntar pysslar han lite med sitt byte.
När honan kom lämnar han över bytet till henne. Så gulligt.
Honan tar emot sorken men vill äta på annan plats.
Kvar sitter hanen på holken. Hoppas han får sig något att äta så småningom.