Första ungen uppe på kanten!

Varmt – både ute och inne i holken.
Händer det något spännande.
Här ser man ganska stor skillnad mellan dessa två ungar.
Ungen till vänster är fortfarande dunig.
Verkar vilja komma upp.
Här kommer mor med mat.
Titta – premiär för första ungen att sitta på kanten till öppningen.
Flaxa lite.
Kolla – det är ju 5 ungar i holken.
Förmodligen den unge som kläcktes först.