Hökdags!

Samma visa varje år. Så här i slutet av sommaren dyker hökarna upp och ska bråka/busa eller leka med skatorna.
Den här rackaren satte på “ugglepinnen” när jag gick för att kolla utetemperaturen på morgonen.
Vaksamma ögon
och vassa klor.
Närbild
Smider planer.
En bivråk kom flygandes över lägdan.