Tornfalkshanen med byte!

Hanen har landat på taket till holken med ett byte – förmodligen en trast.
Här flyger det en massa dun.