Ungarna och 1 älg!

En unge i grandungen
Älgbesök
Som ler och långhalm
Ungarna verkar återvända till holken på natten
Sitta gulligt tillsammans