Manuella inställningar!

Övar på att fotografera med manuella inställningar på kameran. Ekorrar och stora hackspetten är tacksamma fotomodeller.
Större hackspett
Talltita