Utflyktsväder!

Smala damen i Junibosand.
Livboj
Knölsvan och knipor
Knölsvan
Vacker när den puffar upp sig
Knipor
Ö i sikte
Mer knipor
Korsnäbbb, vet inte om det är större eller mindre
Korsnäbb – hane
Knipor i massor
Knölsvan
Junibosand
Is
Havet
Bästa
Junibosand
Fikapaus på Harudden
Spanarn
Kan det bli bättre?
Lörudden
Fyren