Göktyta!

Den mystiska göktytan med det jobbiga lätet.
Den hördes hela tiden runt gården där vi bodde.
Väldigt svårt att upptäcka.