Stjärtmes-frossa!

På förmiddagen vimlade det plötsligt av stjärtmesar i björkarna efter vår lilla väg.
Hade fullt sjå med att hitta igen dom mellan björklöv och stark sol.
Deras svirrande läte hördes överallt.
Så gulliga