Duvor, höken och falkar!

Sparvhök på jakt.
Går in för landning.
Med en ödla i klorna.
Mat på väg.
Ödla i klorna.
Matplats.