Gamla bilder!

Unga Pappa i mitten.
När jag var liten – innan utbyggnaden.
Farfar Åke och pappa Lasse som liten.
Farmor Ragna
Mamma som ung
Farfar i Etiopien