En jäkla massa spår!

Vi såg järvspår – så spännande och häftigt att det finns järv så nära där vi bor.
Spår efter tjäder, spillning och släpspår av vingar. Förmodligen en spelande tjädertupp.
Vingspår och tjäderspillning
Spår av tjädervingar i snön.
Mera järvspår
Här har en mård skuttat fram.
Såg mycket spår av hare.
Kanske spår av hermelin – är lite osäker här.
Mårdspår
Mer mårdspår
Rena rama motorvägen
Snön är så djup på stormyren att Jösse kommer åt saltstenen.
Bävern arbetar ordentligt, har lyckats ta sig ut genom en öppning.
Syns inte mycket av den stora bäverhyddan.